Допомога

ДОПОМОГА

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ДОПОМОГА

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

ДОПОМОГА

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ДОПОМОГА

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Подати декларацію з пожежної безпеки можна до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг (https://e-services.dsns.gov.ua/).

Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження

>>> Скачати зразок для заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази

Правила пожежної безпеки

Журнали з пожежної безпеки

Журнал обліку вогнегасників на об’єкті

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

Журнал обліку робіт щодо підтримання експлуатаційної придатності і ремонту (планового та позапланового) системи СПЗ

Інструкції з пожежної безпеки та охорони праці

Інструкція з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві

Інструкція про заходи пожежної безпеки

Інструкція з пожежної безпеки на матеріальному складі

Інструкція про заходи пожежної безпеки для працівників відділу охорони (сторожів)

Інструкція про заходи пожежної безпеки на підприємстві (офіс)

Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщенні газової теплогенераторної низького тиску

Скачати інструкції

Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаража

Скачати інструкцію з пожежної безпеки для гаража

Державні норми України з пожежної безпеки

Про встановлення автономних систем пожежогасіння

ДСТУ Системи пожежної сигналізації та оповіщування Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування

ДСТУ Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина

ДСТУ Пожежна техніка установки автоматичні аерозольного пожежогасіння проектування, монтування та експлуатування технічні вимоги

ДБН В.1.1.7-2016 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання)

ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни й визначення»

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»

ДБН В.2.5-28:2018 «Природне та штучне освітлення»

ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДОПОМОГА

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта (ПНО) та об'єктів підвищеної небезпеки

Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта

На початковому етапі важливо зробити аналіз підприємства, визначити і врахувати всі небезпечні речовини, та, в залежності від їх токсичних, пожежо- та вибухо- небезпечних, біологічних, патогенних тощо властивостей визначити категорії, до яких можна віднести небезпечні речовини і групи аварій, що їх можуть викликати ці речовини.

Відповідно до пункту 6 Порядку розраховується сумарна маса кожної небезпечної речовини із зазначених у нормативах порогових мас індивідуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин.

У випадку не надання суб’єктами господарювання розрахунку щодо визначення об’єкта підвищеної небезпеки з урахуванням відстані до елементів селитебної території або промислових об’єктів, інформація про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, що передбачена повідомленням форми ОПН-1, є неповною.

Порогову масу небезпечних речовин однієї групи або категорії визначають за формулою, відповідно до пункту 10 Порядку.
У пункті 16 Порядку визначено формулу для розрахунку порогової маси небезпечних речовин 1, 2 і 3 групи з урахуванням відстаней від об’єкта до елементів селитебної території або промислових об’єктів.
Відповідно до вимог пункту 17 Порядку, у разі, коли найменша відстань від елементів потенційно небезпечного об’єкта до елементів селитебної території або промислових об’єктів не досягає 500 метрів для небезпечних речовин 1 і 2 групи та 1000 метрів для речовин 3 групи і сумарна маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних речовин або хоча б однієї категорії чи групи небезпечних речовин, що розрахована згідно з пунктами 6-12 цього Порядку, дорівнює пороговій масі небезпечних речовин 2 класу, що розрахована згідно з пунктом 16 цього Порядку, або перевищує таку масу, ПНО відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки 2 класу, якщо менша – потенційно небезпечний об’єкт не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки.
При цьому, для визначення належності ПНО до об’єкта підвищеної небезпеки під час проведення ідентифікації необхідно виконати розрахунки сумарної маси небезпечних речовин, що визначені пунктами 6 – 17 Порядку,
Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб’єктом господарювання необхідних документів. У разі коли за результатами ідентифікації об'єкти не віднесено до об'єктів підвищеної небезпеки, територіальний орган Держпраці надсилає суб'єктові господарювання інформацію про результати ідентифікації.


Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки

Процедура ідентифікації ОПН проводиться згідно з Постановою КМУ від 11.07.2002 №956 та полягає в тому, що на підставі спеціальних розрахунків із загальної кількості об’єктів, виявляються ті, що являють собою особливу небезпеку. За наслідками ідентифікації відповідні фахівці готують повідомлення, яке надсилають у відповідні органи: Головне управління Держпраці та ДСН, а також в місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Органи влади упродовж 30 діб публікують дані про об’єкт підвищеної небезпеки в місцевих ЗМІ.
За наслідками розгляду повідомлення, фахівці Головного управління Держпраці реєструють об’єкт в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки з присвоєнням номеру ОПН.

Паспортизація потенційно небезпечного об’єкта

Паспортизація потенційно небезпечного об’єкта

Оформлений належним чином паспорт ПНО подається на розгляд до Державного департаменту страхового фонду документації. За результатами його розгляду суб’єкт господарювання вноситься до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів з присвоєнням йому реєстраційного номера або отримує вмотивовану відмову в реєстрації ПНО.

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС) розробляється відповідно до вимог ст. 11. Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» з метою планування та узгодження дій персоналу об’єкту, підрозділів спеціалізованих служб та ДСНС України, населення, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій природного та техногенного характеру, зменшення їх можливих наслідків. План повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі аналізу небезпек.
ПЛАС складається з наступних розділів:

  • Аналітична частина плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій (де описується мета плану, заходи безпеки на об’єкті, загальні принципи кількісної оцінки вибухонебезпечності технологічних блоків, аналіз небезпеки об’єкту, аналіз небезпек речовин аналіз небезпеки параметрів та ін.)
  • Оперативна частина плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на рівнях «А» і «Б» ( в якому розробляється блок – схема об’єкту, описуються характеристика небезпеки блок-схеми, розробляється організація невідкладних робіт при аварії на об’єкті та ін.);
  • Оперативна частина плану локалізації та ліквідації аварій на рівні “В”( де прогнозується обстановка в районі розташування об’єкту, описуються взаємодія органів управління, сил цивільного захисту та заходи щодо захисту персоналу і населення при аварії на об’єкті та ін.)
  • Додатки (накази, графіки тренувань, повідомлення ідентифікації щодо об’єкту підвищеної небезпеки та ін.)
План локалізації і ліквідації аварій погоджують центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки (ДСНС). Даний план переглядається кожні 5 років. Будь які зміни в умовах діяльності суб’єкта господарської діяльності незалежно від їх причин, що призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій.

Декларація об’єкту підвищеної небезпеки (ОПН)

Декларація об’єкту підвищеної небезпеки (ОПН)

Декларація безпеки ОПН — документ, який визначає ризики підприємства та комплекс заходів, які необхідно передбачити суб’єкту господарської діяльності, аби запобігти аваріям, а також створення умов для ефективної локалізації аварій та ліквідації їх наслідків. Декларація безпеки проходить експертизу та подається органам Держпраці, як обов’язковий елемент разом з повідомленням про результати ідентифікації ОПН. Зазначене рішення прийнято на колегії Державної служби України з питань праці від 21.12.2019 року № 1.

Декларація безпеки переглядається суб’єктом господарської діяльності один раз на п’ять років у разі:

  • зміни умов діяльності ОПН, що призводять до підвищення ступеня небезпеки та рівня ризику, незалежно від їх причин;
  • зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами, що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
  • будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об’єктів), якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
  • обґрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.
Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи зберігаються у суб’єкта господарської діяльності у власності або користуванні якого є об’єкт підвищеної небезпеки, протягом 25 років.
Суб’єкт господарської діяльності несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.

Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Налаштувати Прийняти все
Cookies